Banner
Banner
Banner

 

 

Αρχική Σελίδα

 
 

Plastic Twist: The Art of Making a New Plastic Economy

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 

Την Κυριακή 10 Νοέμβριου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Horizon2020 προγράμματος PlasticTwist: an open platform for plastic lifecycle awareness, monetization, and sustainable innovation.

Συνεργάτες, start ups, κοινό συζήτησαν για την δημιουργία μιας νέας κυκλικής οικονομίας γύρω από το πλαστικό με τη χρήση της πλατφόρμας που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του έργου. Το ακροατήριο ενθουσιώδες, ψήφισε μεταξύ 5 καινοτόμων έργων βασισμένων στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πλαστικού με την χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε από τους τρεις πιλότους του PlasticTwist.

Μέρος του έργου, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, παρουσίασε την Ελληνική ιδέα, η οποία ψηφίστηκε ως τρίτη καλύτερη από το κοινό της εκδήλωσης. H Ελληνική ιδέα που παρουσιάστηκε στην τελική εκδήλωση του Plastic Twist: The Art of Making a New Plastic Economy, ήρθε από την Θεσ/κη και μια ομάδα ανθρώπων που σχηματίστηκε στα πλαίσια του συμμετοχικού εργαστηρίου που διοργάνωσε, το καλοκαίρι, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα DATALAB του εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ . Ο κεντρικός στόχος της ιδέας που παρουσιάστηκε, είχε στην δημιουργία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ η οποία θα συντονίζει την συλλογή, διάθεση και επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών βαρελιών που χρησιμοποιούνται στις 147 μυδοκαλλιέργειες της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού κόλπου, με πολλά από αυτά να καταλήγουν ως παράκτια απορρίμματα παρασυρόμενα από τα ρεύματα της περιοχής. Στα πλαίσια του προγράμματος προτάθηκε η ιδέα αυτή όχι μόνο ως ένα μέσο λύσης του συγκεκριμένου προβλήματος, αλλά και ως ένα εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για το θέμα της παράκτιας και θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και ως έναν τρόπο επανααξιοποίησης των πλαστικών βαρελιών μέσα από καινοτόμες μεθόδους, και με την χρήση των ψηφιακών εργαλείων και του οικοσυστήματος μιας πλατφόρμας που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

 

Διαβάστε περισσότερα

 
 
 

Τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου»- ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 

Πέμπτη, 7/11/2019

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι νησίδες του Ν. Αιγαίου -τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου»- απειλούνται με καταστροφή

Καθολική εναντίωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε προστατευόμενες βραχονησίδες


Την προστασία 14 προστατευόμενων νησίδων από την επικείμενη χωροθέτηση καταστροφικών έργων ζητούν από τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινή τους επιστολή οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, MEDASSET, MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, καθώς και η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία και η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. Το ίδιο ζητούν  η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι παραπάνω φορείς ενώνουν τη φωνή τους με τους κατ’ εξοχήν αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που έχουν ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά και έχουν απορρίψει συλλήβδην τα έργα.


Οι μικρές απομακρυσμένες νησίδες του Αιγαίου, τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου» όπως είναι γνωστές στην επιστημονική κοινότητα, αποτελούν ένα από τα τελευταία ακέραια φυσικά καταφύγια της Ευρώπης. Η απομόνωση και η απουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων τις καθιστά πολύτιμα καταφύγια για ολόκληρες αποικίες σπάνιων πουλιών και για την ανάπτυξη μοναδικών μορφών ζωής. Λόγω της υψηλής οικολογικής τους αξίας, οι 14 νησίδες έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Στις νησίδες αυτές, όπου ακόμη και η επιστημονική έρευνα επιτρέπεται μόνο -υπό αυστηρότατους όρους- για ελάχιστο χρόνο και χωρίς φωτισμό τη νύχτα, σχεδιάζεται η χωροθέτηση  104 ανεμογεννητριών (3MW-6MW έκαστη), 70 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, 14 λιμανιών, 14 ελικοδρόμιων, μόνιμος έντονος φωτισμός, κτίρια και δεξαμενές σε κατασκευαστική περίοδο που θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

 
 
 

Προτάσεις για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Προτάσεις για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

 

Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν αναντικατάστατο φυσικό κεφάλαιο εθνικής σημασίας. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής  τους αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του διαλόγου που ξεκίνησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ημερίδα-διαβούλευση στις 9 Οκτωβρίου με θέμα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Παρόν και Μέλλον», δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν τις προτάσεις τους με σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων. Στις θέσεις τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προκρίνουν την ανάγκη για στιβαρό κεντρικό συντονισμό από το ΥΠΕΝ και την στήριξη και ενίσχυση των φορέων διαχείρισης ως το πιο ρεαλιστικό σχήμα για τη διοίκηση και διακυβέρνηση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών.

Πιο αναλυτικά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, MEDASSET και WWF Ελλάς τόνισαν τα εξής κύρια σημεία:


Διαβάστε περισσότερα

 
   
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 

 

Παρέμβαση για το μέλλον των φορέων διαχείρισης


Οι προστατευόμενες περιοχές είναι αναντικατάστατο φυσικό κεφάλαιο εθνικής σημασίας. Η αποτελεσματική προστασία και διοίκησή τους απαιτεί τη διαμόρφωση και λειτουργία ενός συστήματος που θα ανταποκρίνεται με επιστημονική επάρκεια και συμμετοχικότητα στις ανάγκες διατήρησης των προστατευτέων στοιχείων και στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής.


Ειδικότερα οι τόποι του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 αποτελούν ενωσιακής και εθνικής σημασίας οικοσυστήματα που χρήζουν στιβαρού κεντρικού συντονισμού και εποπτείας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού εθνικού συστήματος που θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ και για τα άγρια πουλιά 2009/147/ΕΚ. Επιπλέον, κατά τη λαϊκή ρήση «δεν γνωρίζει σύνορα η φύση», πολλές από τις περιοχές Natura και τις περιοχές που προστατεύονται με ειδικότερο καθεστώς βρίσκονται στα όρια περισσότερων του ενός οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που συντείνει στην ανάγκη κεντρικής εποπτείας και διοίκησής τους.

Διαβάστε περισσότερα

 
 
 

Building CapaCity among Microplastics INDustry Stakeholders (BCC MINDS)

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 

1 Οκτωμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στρογγυλό τραπέζι για τα μικροπλαστικά στην Ελλάδα


 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εκδήλωση - στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με αφορμή την έρευνα που διεξήγαγε αναφορικά με το ζήτημα των πρωτογενών μικροπλαστικών στην Ελλάδα με τίτλο «Building CapaCity among Microplastics INDustry Stakeholders» που συγχρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία Beyond Plastic Med και του Ιδρύματος Θάλασσα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 17:30 στο πατάρι του Πατάκη, Ακαδημίας 65.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να έρθουν σε επαφή όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς (βιομηχανία-κοινωνία-δημόσιους φορείς-επιστημονικό κοινό), για την εκκίνηση ενός διαλόγου που σκοπό είχε να διερευνήσει το επίπεδο γνώσης σχετικά με το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα, να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις πηγές και τις επιπτώσεις και εν τέλει να εντοπίσει και να συνδιαμορφώσει τα επόμενα βήματα και τις συνέργειες που αφορούν στη διαχείριση και τη μείωση διαρροής των μικροπλαστικών στο περιβάλλον.

 

Το παρόν έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης ο οποίος τοποθετήθηκε επί της Ευρωπαικής Οδηγίας τονίζοντας πως θα υπάρξει ενά ξεχωριστό σχέδιο δράσης για τα πλαστικά με βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.


Με την έρευνα BCC Minds του Δικτύου Μεσόγειος SOS εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα τα οποία παρουσιάστηκαν από τα στελέχη της οργάνωσης, Αθανασία Νικολοπούλου και Παναγίωτα Τσιώτα :

 

Ανάγκη υιοθέτησης νέων τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και ενεργούς συμμετοχής όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές), για την ανάπτυξη του μοντέλου κυκλικής οικονομίας

 

Ενημέρωση / πληροφόριση / ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων

 

Παροχή κινήτρων για οικολογικό σχεδιασμό πλαστικών υλών

 

Αναπροσαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την πώληση και την αντιμετώπιση του προβλήματος των μικροπλαστικών (pellet, ίνες, σκόνη)

 

Ανάληψη άμεσων νομοθετικών πρωτοβουλιών για θέσπιση στόχων και μέτρων για τον περιορισμό στην κατανάλωση αχρείαστων μικροπλαστικών και πλαστικών μίας χρήσης

 

 

Η σοβαρότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τα μικροπλαστικά, σε συνδυασμό με την ευρεία εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκδήλωση, έδωσε το έδαφος για μια ιδιαίτερα ζωντανή και εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις και πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτού. Η κα Χρυσή Καραπαναγιώτη καθηγήτρια του τμήματος χημείας από το πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζοντας αποτελέσματα από τις έρευνές τις για διαρροή μικροπλαστικών στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων έκανε λόγο για τη σπουδαιότητα πρόληψης σε εθνικό, βιομηχανικό και οικιακό επίπεδο . Εκπροσωπόντας την ΕΔΕΥΑ ο κ Αργύρης Παπαπακωνσταντίνου Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΔΕΥΑ Λάρισας έκανε αναφορά στην έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης στα λύματα και αναγνώρισης μικροπλαστικών.


Εν συνεχεία, σε τοποθέτησή του ο κ Δημήτρης Σύρμος μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας, μίλησε για το κύκλο επεξεργασίας του pellet πλαστικού και τη κατάλληλη διαχείρισή του στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας υποστηρίζοντας πως μόνο με την συνεργασία της βιομηχανίας πλαστικών μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του πλαστικού και μικροπλαστικού.

 

Η κα. Χριστίνα Ζέρη , Χημικός Ωκεανογράφος, ερευνήτρια στο ΕΛΚΕΘΕ παρουσίασε εκτενώς τις πηγές πρωτογενών μικροπλαστικών στο φυσικό περιβάλλον. Είπε πως είναι δύσκολη η λήψη μέτρων για την ολική κατάργηση των μικροπλαστικών λόγω της ευρείας χρήσης τους όμως με πρόληψη στη βιομηχανία και τεχνικές κατακράτησης σε όλα τα στάδια του κύκλου τους μπορεί να περιοριστεί το πρόβλημα.

 

Κλείνοντας τις παρουσιάσεις η κα Κατερίνα Τσαγκάρη, Βιολόγος – Οικοτοξικολόγος, ερευνήτρια στο ΕΛΚΕΘΕ εκανε λόγο για εκτεταμένο κίνδυνο από την κατάποση μικροπλαστικών στους θαλάσσιους μικροοργανισμούς και εκτενή έρευνα για οικοτοξικές επιδράσεις γιατί η μέχρι στιγμής βιβλιογραφία δεν απαντά στο ερώτημα αυτό.

 

Παρεμβαίνοντες ήταν εκπρόσωποι από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής και Υλικών Συσκευασίας κ. Μαντής Δημήτρης , ο κ. Παπάζογλου Χρήστος από τη Βιομηχανία Πλαστικών Ελλάδος , ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος απο της Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ο κ. Άλκης Καφετζής από τη Greenpeace, ο κ. Ντίνος Τσουκαλάς από τη WWF, εκπρόσωποι της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος , της Ορνιθολογικής Εταιρείας και άλλοι.


Συμπερασματικά από τις τοποθετήσεις έγινε σαφές ότι τα μικροπλαστικά υπάρχουν και συσσωρεύονται στο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα λύματα και στη λάσπη των βιολογικών καθαρισμών, σε ανοιχτά υδάτινα σώματα επηρεάζοντας τους οργανισμούς, καταλήγοντας έως και την ανθρώπινη τροφή.

 

Η αλλαγή κουλτούρας και συνηθειών όσον αφορά τη χρήση του πλαστικού και η δέσμευση των μικροπλαστικών στους χώρους παραγωγής και κατεργασίας πλαστικών είναι αναγκαία και υποχρεωτική συνθήκη λύσης του ζητήματος.

 

Κλείνοντας την εκδήλωση επισημάνθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους η ανάγκη ειλικρινής συνεργασίας και ανοιχτής διαβούλευσης επί του θεματος όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τα μικροπλαστικά, τονίστηκε η έλλειψη ενός οργανωμένου πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση της διαρροής πρωτογενών μικροπλαστικών και η αδυναμία πρόληψης. Τέλος τονίστηκε πως υπάρχει ένα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ερευνητικό υπόβαθρο στην Ελλάδα το οποίο μένει ανεκμετάλευτο από τους κρατικούς φορείς και τη βιομηχανία.

 

 

 
   

Page 1 of 105

 
homeimage_3.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr