Νομική μορφή

 
 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι μη Κυβερνητική Οργάνωση, μη Κερδοσκοπικό Σωματείο.

Το Σωματείο διοικείται από Συμβούλιο τακτικών και αναπληρωματικών  μελών, το οποίο εκλέγεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο με ψηφοφορία από τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του σωματείου. Τακτικά μέλη είναι τα μέλη που μετέχουν ενεργά στη δράση του σωματείου, έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν στερηθεί τα δικαιώματα τους εξαιτίας πειθαρχικών παραπτωμάτων, μπορούν να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις με ψήφο, να εκλέγουν και να εκλέγονται, βάση όσων ορίζει το καταστατικό της οργάνωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα και δίδει τις πρέπουσες κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση για την λήψη αποφάσεων, και διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου βάση του καταστατικού.

Νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος.

Διαβάστε περισσότερα:

 

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr