Χρήση 2007

 
 

 Έξοδα 2007

Αμοιβές Προσωπικού για την Υλοποίηση Δράσεων     

 210.718,19 €
Γενικά Έξοδα 17.877,48 €
Δαπάνες για την Υλοποίηση Δράσεων 175.056,55 €
Τόκοι και Συναφή Έξοδα 45,00 €
Σύνολο  403.697,22 €

 Έσοδα 2007

Προγράμματα     
202.451,10 €
Χορηγίες    
84.155,00 €
Ιδιώτες    
63.619,00 €
Σύνολο    
350.225,10 €


 

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr