Σώστε την Οδηγία Πλαίσιο!

 
 

Σώστε την Οδηγία Πλαίσιο!

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

22 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σώστε την Οδηγία Πλαίσιο!

 

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (22/3) γιορτάζεται και φέτος με αναφορές στην αδιαμφισβήτητη και ανυπολόγιστη αξία του. Εντούτοις, στη χώρα μας τα βασικότερα ζητήματα ορθολογικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης του πόρου παραμένουν χωρίς απάντηση και άνευ ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Συχνά εφαρμόζονται παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας ή μέτρα αποσπασματικής αντιμετώπισης, ενώ εμφανίζονται ως δευτερεύουσας προτεραιότητας πολιτικές που συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των χρηστών και τη διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς, μέτρα δηλαδή που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των οικοσυστημάτων.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προηγούμενο διάστημα χάθηκε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση κατά την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) με την οποία είχε επιφορτιστεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιβεβλημένη επίτευξη «καλής κατάστασης» των υδάτινων σωμάτων.

 

Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία αναδείχθηκε ο αποσπασματικός σχεδιασμός διαχείρι-σης του πόρου, καθώς τα Σχέδια δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν με ενιαίο σύστημα ποιοτική πρωτογενή πληροφορία, ενώ παρουσιάστηκαν και σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εκπόνησή τους. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία εμφανίστηκαν ελλιπή και αποσπασματικά, με αποτέλεσμα τα προτεινόμενα μέτρα σε αρκετές περιπτώσεις να είναι ατεκμηρίωτα και ασύνδετα μεταξύ τους και να μην αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία αυτή απουσίασε παντελώς η ουσιαστική και αποτελεσματική διαβούλευση με τους φορείς, προκειμένου να υπάρξει ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει σε πολλές ευκαιρίες διατυπώσει την άποψη ότι τα ΣΔΛΑΠ μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο διαχείρισης των υδάτων. Για το σκοπό αυτό, σημαντική πρόκληση αποτελεί η 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων, η οποία θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα και είναι μια ακόμα κρίσιμη ευκαιρία κατάρτισης ουσιαστικού σχεδίου διαχείρισης των υδάτων της χώρας με την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων θεσμικών και επιστημονικών φο-ρέων.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την τρέχουσα περίοδο περισσότερες από 100 περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και περίπου 400.000 ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν στη πα-νευρωπαϊκή δράση Προάσπισε το Νερό, #ProtectWater, επιχειρώντας να διασφαλιστούν οι πολιτικές που πρεσβεύει η Οδηγία 2000/60 για την προστασία των υδάτων. Η συγκεκριμένη Οδηγία έχει αποτελέσει σταθμό στη κατεύθυνση της ενιαίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων σωμάτων, την επίτευξη καλής κατάστασης και την προστασία και αποκατάστασή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμμετέχει ενεργά στη εν λόγω πρωτοβουλία, κρίνοντας επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου διαλόγου με θεσμικούς φορείς διαχείρισης και πολίτες.

 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει επί σειρά ετών δυναμική παρουσία μέσα από παρεμβάσεις, προγράμματα και εκστρατείες στα θέματα προστασίας των υδάτινων σωμάτων, της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών στην αξία της εξοικονόμησης, προωθώντας παράλληλα και διαχρονικά το δημόσιο χαρακτήρα του νερού και το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλές και δημόσιο νερό. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, υπενθυμίζει τις Προτάσεις του για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, και καλεί για αύξηση της ετοιμότητας των χρηστών, διεκδίκηση ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, διάδοση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογικών λύσεων και ενδυνάμωση του ρόλου των θεσμικών φορέων.

 

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι απαιτείται η δημιουργία ενιαίας υδατικής πολιτικής διαχείρισης, που θα στοχεύει στη διατήρηση, ανάπτυξη και επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των υδάτινων σωμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΟΠΥ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σύγχρονη ελεύθερη πρόσβαση στο νερό από όλους. Πολιτική η οποία θα πρέπει να προκύψει μέσα από συστηματική και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να καταστεί σαφές ότι η δημόσια διαχείρισή του νερού αποτελεί τον μόνο ενδεδειγμένο τρόπο και την απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτικότερη χρήση και προστασία του νερού.

 

Η φετινή παγκόσμια ημέρα για την προστασία των υδατικών πόρων έρχεται σε μια στιγμή, όπου οι φονικές πλημμύρες της Μάνδρας Αττικής το Νοέμβριο του 2017 βρίσκονται και πάλι στην επικαιρότητα, με την πρόσφατη άσκηση διώξεων για τις τραγικές συνέπειες της θεομηνίας. Ο θάνατος 24 πολιτών και οι τεράστιες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, καταδεικνύουν με τον πιο θλιβερό τρόπο την ανάγκη κατάρτισης ποιοτικών Σχεδίων διαχείρισης υδάτων και πλημμυρών. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η έλλειψη ετοιμότητας των αρχών και η αυθαίρετη δόμηση, τα μπαζωμένα ρέματα και οι χείμαρροι καθώς και τα ελλιπή δημόσια έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποτελούν δυσμενή συνδυασμό παραγόντων που μπορεί να επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες. Καθοριστικό στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των εν λόγω συμβάντων είναι η συστηματική εκπαίδευση των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους σε διαδικασίες διαβούλευσης με τους θεσμικούς φορείς της πολιτείας, προκειμένου να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις τόσο πριν από την εκδήλωση των φαινομένων όσο και κατά τη διάρκεια αυτών.

 
 
water4.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr