Υδατικοί πόροι-Δράσεις-Εκστρατείες

 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός προγράμματος εξοικονόμησης νερού είναι η συστηματική ενημέρωση των πολιτών, εξαιτίας του ότι για λόγους κοινωνικής πολιτικής  το νερό τιμολογείται σήμερα πολύ φθηνότερα από το πραγματικό κόστος εξεύρεσης, μεταφοράς και διύλισης. Επομένως εκτός από τις απαιτούμενες αλλαγές στις πολιτικές προτεραιότητες, επείγουσα προτεραιότητα είναι σήμερα αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες με στόχο την εξοικονόμηση νερού.
 
Η  ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό (Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό 60/2000) θέτει περιβαλλοντικούς στόχους και υιοθετεί νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση του νερού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα και επαρκής ποσότητα νερού, όχι μόνο για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών αλλά και για τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων. Η διαχείριση των νερών πρέπει πλέον να γίνεται ενιαία σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης και μετά από διαβούλευση και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των σχεδίων διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Αυτό που χρειάζεται περισσότερο και από την τεχνική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι μια νέα κουλτούρα για το νερό, μια άλλη αντιμετώπιση που δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο μέσα από διαβουλεύσεις στις τοπικές κοινωνίες κι όταν όλοι συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος και αναζητήσουμε κοινά αποδεκτούς τρόπους επίλυσής του. Στο πλαίσιο αυτό το Δίκτυο Μεσόγειος SOS έχει αναλάβει δράση για την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και των αρμόδιων φορέων στα θέματα της διαχείρισης της ζήτησης  του νερού και ιδιαίτερα της εξοικονόμησης.

 

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr