Δίκτυο «Υδρο-οικολογικά σχολεία»

 
 

Δίκτυο «Υδρο-οικολογικά σχολεία»

Print
 
 
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εγκαινιάζει  μια νέα δράση στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία ενός δικτύου σχολείων, ειδικά εστιασμένων στο θέμα της εξοικονόμησης νερού. Τα επονομαζόμενα ως «υδρο-οικολογικά σχολεία» θα σχεδιάζουν, θα επεξεργάζονται και θα εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών στην ιδέα της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης του νερού.
Το κοντινό και άμεσο περιβάλλον του σχολείου προτείνεται ως το πιο κατάλληλο και πρόσφορο πεδίο δράσης των υδρο-οικολογικών σχολείων. Μέσω της συμμετοχής στο δίκτυο, οι μαθητικές ομάδες των σχολείων θα ενθαρρύνονται στο συντονισμό δράσεων, όπως: η διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που συνδέονται με το νερό, η προώθηση πρακτικών εφαρμογών εξοικονόμησης νερού εντός του σχολικού κτιρίου, η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.
Καθοριστικό ρόλο στην επιδίωξη αυτών των στόχων θα έχει η συνεχής και συστηματική υποστήριξη που θα προσφέρουν ειδικοί συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS πραγματοποιώντας μια σειρά τακτικών και συμφωνημένων συναντήσεων ανά σχολείο του δικτύου θα λειτουργεί υποστηρικτικά, υποβοηθώντας στον σχεδιασμό ή την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, προτείνοντας ιδέες και καλά παραδείγματα και προσφέροντας πλούσιο, επιστημονικό ενημερωτικό υλικό.
Η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο θα παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας www.watersave.gr. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη για τα θέματα εξοικονόμησης νερού ιστοσελίδα, θα προσφέρει εκτός από το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο για την εξοικονόμηση νερού, υποστηρικτικό υλικό και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και εκπαιδευτικών του δικτύου και την ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και καλών πρακτικών.
Τα σχολεία του δικτύου θα έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να επικοινωνούν τις δράσεις και τα επιτεύγματά τους μέσω της διοργάνωσης κοινής εκδήλωσης κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Το δίκτυο υδρο-οικολογικών σχολείων, εντάσσεται στο πρόγραμμα WATERSAVE και αρχικά λειτούργησε  με την ευγενική χορηγία της ALPHA BANK  και σε πιλοτική βάση. Από το Νοέμβριο του 2012 υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.