Έχουμε συναίσθηση του προβλήματος

 
 

Έχουμε συναίσθηση του προβλήματος

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Η λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη αποτελεί προστατευόμενη περιοχή ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας (σύμβαση Ramsar), Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Δίκτυο Natura 2000). Η λίμνη για περισσότερα από 15 χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα με το υδατικό ισοζύγιό της, ενώ τα τελευταία χρόνια, τους περισσότερους μήνες του έτους, είναι αποξηραμένη. Πολλά έχουν γραφτεί για τα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά λύματα που ρίχνονταν στη λίμνη χωρίς την κατάλληλη ή ακόμα και την ανύπαρκτη επεξεργασία, την ανεξέλεγκτη χρήση γεωτρήσεων, την ασέβεια προς το σημερινό χαμένο δημόσιο αγαθό, την 5η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα αίτια αποξήρανσης και υποβάθμισης της λίμνης οδήγησαν στην καταστροφή της και στην προ ολίγων ημερών καταδίκη της χώρας μας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

 

 

Η πρώτη ευρωπαϊκή αντίδραση στις παραβάσεις της χώρας μας ξεκίνησε το 2003 και οδήγησε τις ελληνικές αρχές να θεσπίσουν καθεστώς προστασίας για το σύνολο της περιοχής των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης-Μακεδονικών Τεμπών (ΚΥΑ 6919/2004), ειδικό πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των υδάτων της λίμνης (ΚΥΑ 35308/1838/2005) και σχέδιο δράσης για τη νιτρορύπανση (ΚΥΑ 16175/824/2006). Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι: «Η εφαρμογή των εν λόγω συνδυασμένων μέτρων επέτρεψε στην Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που υπείχε βάσει των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ ΕΟΚ και 76/464/ΕΟΚ. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 28 Ιουνίου 2006, να τερματίσει τη διαδικασία επί παραβάσει».
Στο μεταξύ, το 2004 εγκρίθηκαν 21 δράσεις ως απαραίτητες για την αποκατάσταση της λίμνης στο πλαίσιο κατευθυντήριου σχεδίου (Master Plan) που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με επιβλέπουσα τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίστηκε η συγχρηματοδότηση των δράσεων αυτών από ευρωπαϊκούς πόρους.
Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κατάσταση στη λίμνη δεν παρουσιάζει βελτίωση και κινεί ξανά τη διαδικασία παράβασης των Οδηγιών 92/43 (για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας) και 91/271 (για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων) και αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή. Το Μάιο του 2010 με αιτιολογημένη γνώμη κάλεσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί προς το δίκαιο της Ένωσης, κάτι το οποίο δεν έγινε και έτσι τον Οκτώβριο του 2011 άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΔΕΕ. Στις αρχές Φεβρουαρίου 2013 το ΔΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα. Η Ελλάδα οφείλει να παύσει αμέσως την παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο. Στην παρούσα φάση αναμένεται η έκδοση του προστίμου της καταδίκης.
Λίγες μόλις μέρες πριν τη δημοσιοποίηση της καταδίκης, στα τέλη Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση της ομάδας συντονισμού δράσεων υπό την παρούσα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ που έχει συγκροτηθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, με σκοπό την προώθηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της τεράστιας περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης Κορώνειας.

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr