Προστασία Ακτών

 
 

Για τη μείωση των πιέσεων στην παράκτια ζώνη και τη δημιουργία επαγγελμάτων που στηρίζουν τη βιωσιμότητα των ακτών, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ξεκίνησε, το Μάιο 2007, το Σχέδιο Δράσης «Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ακτών», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το έργο "Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων"  του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Οι περιοχές όπου αναπτύχθηκαν οι δράσεις ήταν Δήμοι της Νομαρχίας Πειραιά (ο Πειραιάς, η Αίγινα, ο Πόρος, η Ύδρα, η Σαλαμίνα, τα Αμπελάκια, τα Μέθανα, τα Κύθηρα, η Ανάβυσσος, οι κοινότητες Αγκιστρίου και τα Αντικύθηρα), αλλά και παράκτιων περιοχών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής (το Λαύριο, το  Π. Φάληρο και η Ελευσίνα). Κάθε περιοχή αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν σημαντικές πιέσεις στο παράκτιο περιβάλλον κυρίως εξαιτίας μη βιώσιμων μοντέλων ανάπτυξης. Αλλού υπάρχει αυθαίρετη δόμηση, άναρχη τουριστική ανάπτυξη, αλλού έργα στην παράκτια ζώνη χωρίς σωστή μελέτη και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, αλλού απόρριψη λυμάτων κι αποβλήτων στη θάλασσα. Η κάθε περιοχή αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά και σημαντικές προκλήσεις για βελτίωση της διαχείρισης και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αποτέλεσαν παράδειγμα για άλλους παράκτιους Δήμους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χρήστες με συγκεκριμένο ενδιαφέρον στην παράκτια περιοχή, όπως οικονομικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή, παράκτιοι αλιείς, ξενοδόχοι, οργανισμοί αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές ομάδες και κρατικές αρχές, κλήθηκαν να συνεργαστούν και να πάρουν αποφάσεις για τη βιωσιμότητα στις παράκτιες ζώνες και τη διατήρηση ή αναβάθμιση της βιοποικιλότητάς τους, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προώθησε καλές πρακτικές και ιδέες για τη δημιουργία επαγγελμάτων που συνδυάζουν την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων με την μακροπρόθεσμη προστασία και βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.
 

Το Σχέδιο Δράσης ήταν ενταγμένο στο Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» και υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ» του Υπουργείου Απασχόλησης.

 

Σχέδιο δράσης : Προστασία & Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακτών

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

To σχέδιο δράσης "Προστασία & Ολοκληρωμένη Διαχείριση ακτών" αποσκοπεί μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, της προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων.    
Οι ομάδες στόχου αποτελούνται από τους κατοίκους και επισκέπτες των παραπάνω περιοχών δράσης, από μαθητές τοπικών σχολείων και εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα για την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση καθώς και ανέργους με ειδικότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση και προστασία των ακτών (θετικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, βιολόγοι, ωκεανογράφοι, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί σε τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος).

Διαβάστε περισσότερα...

 
 
 

Οδηγός Πράσινων επαγγλμάτων σε Παράκτιες περιοχές

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
Οι παράκτιες περιοχές είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους ενώ οι περισσότερες από αυτές φιλοξενούν σημαντικούς οικοτόπους και είδη προστατευόμενα από διεθνείς συμβάσεις και Ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρόλα αυτά λόγω της υπερ - συσσώρευσης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων οι παράκτιες περιοχές απειλούνται από την αλόγιστη ανάπτυξη και από οικολογικά προβλήματα όπως η ρύπανση και οι κλιματικές αλλαγές.
Σε μια εποχή όπου σημειώνεται έντονη δραστηριότητα γύρω από την διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση του ευρύτερου παράκτιου- θαλάσσιου περιβάλλοντος, πολλές φορές με μεγάλα έργα και σημαντικές χρηματοδοτήσεις, κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση μαθητών, ανέργων ή/ και ατόμων που θέλουν να απασχοληθούν ή να ξεκινήσουν ένα νέο επάγγελμα σε αυτό τον τομέα.
Η ανάγκη για δημιουργία ενός οδηγού για πράσινα επαγγέλματα στις παράκτιες περιοχές έρχεται να εκπληρώσει πολλούς σημαντικούς στόχους. Από τη μία είναι η ανάγκη για ανεύρεση καινοτόμων λύσεων για την προστασία των οικοσυστημάτων και την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και από την άλλη είναι η πρόληψη ή αντιμετώπιση κινδύνων όπως οι κλιματικές αλλαγές και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, που άμεσα επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές.
Στα παραπάνω συμβάλει η δημιουργία επαγγελμάτων που συνδέονται με τις κατευθύνσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και την προβολή των παραδοσιακών αλλά «ξεχασμένων» ασχολιών. Ο οδηγός επαγγελμάτων δίνει μια αρχική προσέγγιση για τα είδη επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει και τις αντίστοιχες σπουδές που μπορεί να επιλέξει για να ενισχύσει τις δεξιότητες του.
Εκάστοτε φορείς (όπως σχολεία, ΚΕΚ, σύλλογοι, ΜΚΟ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό συνοδευτικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα (πχ ΣΕΠ) ή προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια (πχ ΟΑΕΔ), σε συναντήσεις ενημέρωσης ή ημερίδες.

Οδηγός πράσινων επαγγελμάτων σε παράκτιες περιοχές.pdf
 
 
 

Πρακτικά ημερίδας "Πράσινα Επαγγέλματα & Παράκτιες περιοχές"

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Tο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη»,  διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Πράσινα Επαγγέλματα και Παράκτιες Περιοχές» στις 13 Μαρτίου 2008 στη χώρο της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδου».

 

 

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας

Αφίσα ημερίδας

Πρόσκληση

 

Διαβάστε περισσότερα...

 
   
 

Ημερίδα: «Πράσινα επαγγέλματα & παράκτιες περιοχές» 13/03/2008

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης «Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακτών» το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Πράσινα επαγγέλματα & παράκτιες περιοχές» την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 και ώρα 16:00 - 20:00 στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» (Πραξιτέλους 169 και Μπουμπουλίνας, Πειραιάς).

 

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακτών», που εντάσσεται στο

Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» και υλοποιείται με χρηματοδότηση

του Έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ» του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας

Αφίσα ημερίδας

Πρόσκληση

  

 

 
 
 

Δελτίο Τύπου Ημερίδας "Πράσινα επαγγέλματα & παράκτιες περιοχές"

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Ημερίδα «Πράσινα επαγγέλματα & παράκτιες περιοχές» στις 13/03/08 στον Πειραιά

 

 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Πράσινα επαγγέλματα & παράκτιες περιοχές» την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 και ώρα 16:00 - 20:00 στην Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδου» (Πραξιτέλους 169 και Μπουμπουλίνας, Πειραιάς).

Στόχος της Ημερίδας είναι να συζητηθούν και να προωθηθούν στην κοινή γνώμη ζητήματα που αφορούν την ανάγκη προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Νομαρχίας Πειραιά, καθώς και πώς αυτή η ανάγκη συνδέεται με νέα επαγγέλματα και τομείς απασχόλησης, την λεγόμενη, δηλαδή, πράσινη οικονομία και απασχόληση.

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος ΔΣ του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η κ. Μαριλένα Λασκαρίδου, Πρόεδρος του ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».

 

Διαβάστε περισσότερα...

 
   
 
 
ethelontismos2.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr