Για ποια Θαλάσσια Στρατηγική μιλάμε; ;

 
 

Για ποια Θαλάσσια Στρατηγική μιλάμε; ;

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Μόνο 10 εκ των 22 κρατών - μελών της ΕΕ κατάφεραν να ανταποκριθούν στην προθεσμία σχετικά με τη γνωστοποίηση στοιχείων, στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), όπως φαίνεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου. Το ποσοστό συμμετοχής των κρατών μελών είναι απογοητευτικό. Για παράδειγμα, για την περιοχή της Μεσογείου, η Γαλλία και η Μάλτα δεν έχουν ακόμα αποστείλει τις σχετικές εκθέσεις. Όπως είναι φυσικό, η διαπίστωση αυτή δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τα κράτη μέλη δείχνουν το απαραίτητο ενδιαφέρον ή τον ανάλογο ζήλο να προστατεύσουν το ήδη ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον.

 

 Τα κράτη - μέλη είχαν την υποχρέωση να:
- Ολοκληρώσουν την αρχική αξιολόγηση των θαλασσίων υδάτων, τον προσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης και τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για κάθε θαλάσσια περιοχή, καθώς και να πραγματοποιήσουν δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών μέχρι τα μέσα του περασμένου Ιουλίου.
- Αποστείλουν τις τελικές εκθέσεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Εκτός από τον προαναφερόμενο πίνακα, η Επιτροπή προς το παρόν δεν παρέχει καμία επιπλέον πληροφορία για το εάν οι εκθέσεις που έχουν κατατεθεί βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Συνεπώς, αν και η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη- μέλη που κατάφεραν να ανταποκριθούν στην κρίσιμη προθεσμία,«φιγουράροντας» με πράσινα ψαράκια, δεν είναι ακόμα γνωστό το περιεχόμενο της έκθεσης που απέστειλε.

Είναι απορίας άξιο εάν εντός των 15 ημερών που μεσολάβησαν από τις 30 Σεπτεμβρίου που έληξε η δημόσια διαβούλευση, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ πρόλαβε να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις/ προσθήκες, προκειμένου να διορθώσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από πολλούς φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν η ΕΓΥ υιοθέτησε τελικά τα πορίσματα του συμβούλου τεχνικής υποστήριξης1.  Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι το κατά πόσον η χώρα μας όντως τηρεί την εθνική νομοθεσία, καθώς θα έπρεπε π.χ. να έχει προηγηθεί γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ Α 144/17-6-2011)   με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2008/56/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο;  Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να γίνει αφού δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των μελών της και δεν έχει συνεδριάσει από τον Απρίλιου του 2012.

Διαβάστε εδώ τα σχόλια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κατά τη σχετική διαβούλευση.
 

1Υπενθυμίζουμε ότι στο σχετικό ιστότοπο αναφερόταν ότι «Tο αναρτώμενο υλικό αφορά τα παραδοτέα, του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» και δεν αντανακλά επί του παρόντος τις απόψεις της ΕΓΥ και δεν τη δεσμεύει».
 

 
 
aktes2.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr