Επιστημονικές εκθέσεις

 
 

 

Επειγόντως προστασία των ωκεανών

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε (29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου) η 16η Διεθνής Συνάντηση των Συμβάσεων των Περιφερειακών Θαλασσών και των Σχεδίων Δράσης (RSCAPs) στο πλαίσιο της 40ης επετείου του Προγράμματος Περιφερειακών Θαλασσών, που αποτελεί το μοναδικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιφερειακό επίπεδο και είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιστροφή της ραγδαία επιταχυνόμενης υποβάθμιση των ωκεανών.

Διαβάστε περισσότερα

 
 
 

Κρόουλ προς πιο καθαρά ύδατα κολύμβησης

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Η ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων σε 22.000 περιοχές κολύμβησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία και, για πρώτη φορά για το έτος 2013, την Αλβανία. Για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης λαμβάνονται και αναλύονται δείγματα από παράκτια και εσωτερικά ύδατα την άνοιξη και κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Σε εργαστηριακές αναλύσεις μετρώνται οι συγκεντρώσεις δυο ειδών βακτηριδίων, τα οποία αποτελούν ένδειξη ρύπανσης λόγω της παρουσίας λυμάτων ή κτηνοτροφικών αποβλήτων.

 

Διαβάστε περισσότερα

 
 
 

Στο βάθος κήπος…απορριμμάτων

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Η παρουσία των θαλάσσιων απορριμμάτων στο θαλάσσιο πυθμένα και, ιδιαίτερα, σε πολύ μεγάλα βάθη είναι ένα θέμα που προβληματίζει τη διεθνή κοινότητα. Ωστόσο, η επιστημονική γνώση σχετικά με την κατανομή, την ποσότητα και τις επιπτώσεις στα εξόχως ευάλωτα οικοσυστήματα και είδη που φιλοξενούν είναι περιορισμένη, αφού η έρευνα έχει μέχρι σήμερα εστιαστεί κυρίως στα επιφανειακά ύδατα και τις παράκτιες περιοχές λόγω του σημαντικού κόστους και των τεχνικών δυσκολιών στη πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε τέτοια περιβάλλοντα.

Διαβάστε περισσότερα

 
   
 

Η θάλασσα μέσα μας…

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Πολλά από τα θαλάσσια είδη, τους οικοτόπους και τα οικοσυστήματα της Ευρώπης απειλούνται εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν περισσότερα από 36.000 γνωστά είδη πανίδας και χλωρίδας στις Ευρωπαϊκές θάλασσες. Οι διαφορετικές θαλάσσιες υπο-περιοχές αντιμετωπίζουν και διαφορετικά προβλήματα. Ο ευτροφισμός έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ανοξικών συνθηκών (έλλειψη οξυγόνου) στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η αλιεία με τράτες βυθού έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφική για τον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας. Η Μεσόγειος απειλείται από ένα συνδυασμό παραγόντων, πολλοί από τους οποίους σχετίζονται με την αλιεία και τον τουρισμό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, η θερμοκρασία των επιφανειακών στρωμάτων έχει αυξηθεί 10 φορές πιο γρήγορα από ότι σε παρόμοιες περιόδους του προηγούμενου αιώνα ή και παλιότερα. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί πολλά είδη φυτών και ζώων να μετακινηθούν προς τα βόρεια και προς μεγαλύτερα υψόμετρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κάποια είδη πλαγκτού έχουν μετακινηθεί κατά 1.100 km.

Διαβάστε περισσότερα

 
 
 

10+1 Οικολογικοί Στόχοι για το περιβάλλον της Μεσογείου

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, παρουσιάστηκε η έκθεση του UNEP/MAP για την "Κατάσταση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της Μεσογείου" (State of the Mediterranean Marine and Coastal Environment Report) σε κοινή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το UNEP/MAP και το ΥΠΕΚΑ. Η έκθεση, που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, βασίζεται στις προηγούμενες θεματικές εκθέσεις του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες συνολικά για τη φύση των μεσογειακών οικοσυστημάτων και προσδιορίζει γνωστές αλλά και νέες πιέσεις – όπως τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αφαλάτωση – που επηρεάζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος.

 

Διαβάστε περισσότερα

 
   

Page 1 of 5

 
 
aktes1.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr