Οι «γκρίζες ζώνες» μιας οριζόντιας περιβαλλοντικής πολιτικής για τη θάλασσα

 
 

Οι «γκρίζες ζώνες» μιας οριζόντιας περιβαλλοντικής πολιτικής για τη θάλασσα

Print
 
 

Αν και αναγνωρίζουμε, πως το μεγαλύτερο μέρος των νομοσχεδίων που κατατίθενται τους τελευταίους μήνες προς ψήφιση,  αφορούν στην τακτοποίηση χρόνιων εκκρεμοτήτων για τη συμμόρφωση της χώρας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο  και σκιαγραφούν την πρόθεση δημιουργίας  κατάλληλου νομικού πλαισίου για μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, οι αντιφατικές κατευθύνσεις διαφορετικών υπουργείων και οι συχνά αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι δεν παύουν να υφίστανται, ιδιαιτέρως δε σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια και παράκτια πολιτική της χώρας.

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τόσο το νομοσχέδιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, που θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την Τρίτη (17/05/2011), όσο και η έναρξη της διαβούλευσης για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου. Την ίδια στιγμή, και εξίσου ψηλά στην ατζέντα, βρίσκεται η προώθηση της εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα από τη σύσταση Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων, που φαίνεται να ακυρώνει στην πράξη  τα όποια θετικά βήματα προστασίας και διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, αναδεικνύοντας παράλληλα  την έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης στη διαμόρφωση ενιαίας περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και  κενά στην επικοινωνία, το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών υπουργείων, αλλά και μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών ίδιων υπουργείων.

Ειδικότερα:
Η, έστω και καθυστερημένη, κατάθεση του νομοσχεδίου «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων» αποτελεί μια από τις φωτεινές στιγμές του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης. Παρά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του υποβληθέντος νομοθετήματος και τους γενικότερους προβληματισμούς που γεννώνται, ως προς τη δυνατότητα επιτυχούς εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτό, τίθενται οι βάσεις για την εκπόνηση θαλάσσιων στρατηγικών και την επίτευξη και τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η αργοπορημένη κατάθεσή του λόγω εμπλοκής σε θέματα που αφορούν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, δημιούργησε επιπλέον καθυστερήσεις στην προσπάθεια εκπόνησης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα θαλάσσια οικοσυστήματα…

Ταυτόχρονα, η δημιουργία Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων ουσιαστικά ματαιώνει οποιαδήποτε προσπάθεια επίτευξης ενός υγιούς παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους της Θαλάσσιας Στρατηγικής, αλλά και με τις επιδιώξεις της «Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο», που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση τον Οκτώβριο. Η συζήτηση γύρω από την εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Μεσογειακό επίπεδο, «φουντώνει» ολοένα και περισσότερο, παρά το γεγονός ότι το πρόσφατο ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού απέδειξε ότι η υπάρχουσα τεχνογνωσία δεν είναι επαρκής για να αποσοβήσει τους κινδύνους των θαλάσσιων εξορυκτικών δραστηριοτήτων, να εγγυηθεί την ασφαλή διενέργειά  τους, και κατ’ επέκταση την κοινωνική και οικονομική ευημερία των μεσογειακών χωρών.

Για άλλη μια φορά, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να αποκτήσει το απαραίτητο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο και ενιαία έκφραση πολιτικής βούλησης για την προστασία και διατήρηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτει. Καθώς τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση του περιβάλλοντος απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό στη βάση της αειφορίας και όχι αποσπασματικές και ευκαιριακές προτάσεις, η προώθηση πολιτικών και πρακτικών που αλληλοσυγκρούονται ή/και αναιρούν η μια την άλλη, υποθηκεύει το μέλλον των κοινωνιών που εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον.

 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τους τελευταίους μήνες, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να συντονίσει εκστρατεία σε ευρω-μεσογειακό επίπεδο, με σκοπό την ενδυνάμωση της φωνής των πολιτών για την προστασία της Μεσογείου από τις θαλάσσιες εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πυρήνα της εκστρατείας αποτελεί κείμενο ψηφίσματος που φιλοξενείται στην πλατφόρμα συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας eMPOWER (www.ep-empower.eu).