Θέσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για το Νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό - Page 2

 
 

Θέσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για το Νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό - Page 2

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
Ο Οργανισμός Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης πρέπει να:
 1.  
  •  Αποτελεί ένα είδος αντιπροσωπευτικού φόρουμ διαλόγου για θέματα ακτών, δηλαδή κάτι σαν  «εθνικό κοινοβούλιο ακτών».
  • Είναι επιφορτισμένος με την προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου στις παράκτιες περιοχές, στα δέλτα των ποταμών και στις παρόχθιες περιοχές λιμνών έκτασης άνω του 1 τετρ. Χιλιομέτρου.
  • Μπορεί για την εκπλήρωση του σκοπού του να αποκτά την κυριότητα εκτάσεων  σε περιοχές της αρμοδιότητάς του, μέσω αγορών ή δωρεών και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω απαλλοτριώσεων.
  • Έχει σημαντικό ετήσιο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του σχεδιασμού του καθώς και επαρκές επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.
  • Παραχωρεί τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ή σε άλλες τοπικού χαρακτήρα κοινοπραξίες, αφού πρώτα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και της παράκτιας ζώνης, με την προϋπόθεση και δέσμευση ότι οι φορείς αυτοί δεσμεύονται να τηρήσουν τις προδιαγραφές βιώσιμης διαχείρισης που έχουν τεθεί.
  • Προσδιορίζει με τη βοήθεια επιστημονικών ερευνών ποιες είναι οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις, ποιες οι επιτρεπόμενες μορφές διαχείρισης και ποιες δραστηριότητες είναι συμβατές με την προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου.
  • Οργανώνει συμμετοχικές διαδικασίες με τη μορφή τοπικών «κοινοβουλίων ακτών», ώστε οι τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.
  • Παρακολουθεί τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης στις αστικές περιοχές και ελέγχει την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια και βιομηχανικές ζώνες
  • Δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων και μητρώων παράκτιων και παρόχθιων ζωνών, στα οποία καταχωρούνται:
   • όλα τα στοιχεία για τα οικολογικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχές,
   • μελέτες και στοιχεία για την κατάσταση κάθε περιοχής,
   • οι υπάρχουσες πιέσεις, πηγές ρύπανσης και υποβάθμισης και η εξέλιξή της κατάστασής τους
   • εκτιμήσεις για τον κίνδυνο διάβρωσης, δημιουργίας παλιρροϊκών κυμάτων και σημαντικής επίδρασης των κλιματικών αλλαγών σε κάθε περιοχή
   • τα σχέδια διαχείρισης, αποκατάστασης και εξυγίανσης που υλοποιούνται σε κάθε περιοχή
   • οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους,
   • όλες οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες αφορούν στον καθορισμό, διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των ζωνών.

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό δίκτυο περιβαλλοντικής πληροφόρησης που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα δεδομένα με τρόπο φιλικό στον χρήστη και ουσιαστικό.
 
Μόνο ο Οργανισμός Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης μπορεί να προβαίνει σε παραχώρηση της χρήσης με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, τεκμηριωμένη απόφαση κι απαιτήσεις που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία. Η αρμοδιότητα αυτή δεν εκχωρείτε πλέον σε κάποιο Υπουργό, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς.
6. Αντικατάσταση της κατά περίπτωση διαδικασίας ορισμού γραμμών αιγιαλού και παραλίας, με μια κανονική, γενικής εφαρμογής διαδικασία με την ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακών αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, και συμπληρωματικά με την αυτοψί.
7. Σε ότι αφορά τα προβλήματα από τη διάβρωση, δεν μπορεί να παραχωρείται με τόση ευκολία άδεια για τεχνικά έργα που μπορούν να μεταφέρουν το πρόβλημα κάπου αλλού ή και να εντείνουν το πρόβλημα, αλλά πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ICZM).
 

Οι εισηγήσεις και τα πρακτικά της Ημερίδας καθώς και το πιο αναλυτικό κείμενο κριτικής του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για το Ν/Σ είναι διαθέσιμα σε μορφή PDF εδώ. 
 
aktes3.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr