Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον των θαλασσών μας

 
 

Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον των θαλασσών μας

Print
 
 


Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών, καταθέσαμε σχολιασμό στην οικεία σελίδα του ΥΠΕΚΑ.

 Διαβάστε το κείμενο του σχολιασμού.