Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται η Ε.Ε. για την τύχη των παροπλισμένων πλοίων

 
 

Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται η Ε.Ε. για την τύχη των παροπλισμένων πλοίων

Print
 
 

Σε συνέχεια της συνεργασίας του με την ΜΚΟ Shipbreaking Platform, στο πεδίο της διαφύλαξης των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και της προώθησης μιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας επιχειρηματικότητας, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προωθεί Δελτίο Τύπου της ΜΚΟ, με το οποίο χαιρετίζεται η δημιουργία ενός ταμείου ανακύκλωσης πλοίων και η εξάλειψη της πρακτικής της προσάραξης και παράλληλα καταγγέλλεται  η παράνομη εξαίρεση πλοίων από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Βασιλείας.

Διαβάστε τη μετάφραση του Δελτίου Τύπου