Βίρα τις άγκυρες για περισσότερες εκπομπές ρύπων

 
 

Βίρα τις άγκυρες για περισσότερες εκπομπές ρύπων

Print
 
 

Η Επιτροπή εξέδωσε την πολυαναμενόμενη απάντησή της στην αποτυχία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) να αντιμετωπίσει τη συμβολή της ναυτιλίας στην υπερθέρμανση του πλανήτη- προκαλώντας την απογοήτευση των περιβαλλοντικών ομάδων. Σύμφωνα με την πρόταση που δημοσιεύτηκε στα τέλη Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες μεγάλων πλοίων (ολικής χωρητικότητας άνω των 5.000 GT) που χρησιμοποιούν τους ευρωπαϊκούς λιμένες θα πρέπει να παρακολουθούν, να υποβάλουν εκθέσεις και να ελέγχουν τις εκπομπές CO2 («monitoring, reporting and verification»: MRV). Παρόλα αυτά, δε γίνεται καμία αναφορά σε άλλους επικίνδυνους αέριους ρύπους, όπως είναι τα οξείδια αζώτου (NOx) και θείου (SOx), ενώ παράλληλα δε δίνεται στην ουσία κανένα κίνητρο ούτε περιλαμβάνονται απαιτήσεις για μείωση των εκπομπών.

 

 
Η διεθνής ναυτιλία είναι υπεύθυνη για το 3% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως και για το 4 % στην ΕΕ, με τα νούμερα να εκτιμάται ότι θα διπλασιαστούν μέχρι το 2050, εάν δε ληφθεί κανένα μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι εάν ήταν χώρα, θα ήταν ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός CO2 αερίων του θερμοκηπίου μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία. Γενικότερα όμως η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία μπορεί να προκαλέσει όξινη βροχή, ευτροφισμό, αλλά και προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Υγεία (CEEH), η ατμοσφαιρική ρύπανση από την παγκόσμια ναυτιλία συνδέεται με 50.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη ετησίως, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με τις δυσμενείς αυτές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ανέρχονται σε 58 δις ευρώ.
Η ευθύνη για λήψη δράσης για την αντιμετώπιση της συνιστώσας της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στα πλοία έχει ανατεθεί στον IMO. Εντούτοις, μέσα σ΄αυτά τα 16 χρόνια ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί. Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει κατά καιρούς, ότι θα αναλάμβανε μονομερή δράση εάν δεν επιτυγχανόταν μια διεθνής συμφωνία μέχρι το τέλος του 2012. Έτσι, το 2011 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες εντός Ευρώπης για τη θέσπιση ενός κοινοτικού μέτρου. Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε το περασμένο έτος να κάνει πίσω από την αρχική της πρόθεση για ένα αγοροκεντρικό μέτρο, όπως είναι π.χ. ένα σύστημα εμπορίας ή η επιβολή τέλους, και η πρόταση που είδε το φως της δημοσιότητας τελικά περιορίζεται στην παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών των πλοίων.
O κ. Siim Kallas, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, περιέγραψε την πρόταση ως μια «σημαντική συμβολή στις προσπάθειες του ΙΜΟ για μείωση της χρήσης καυσίμων και αύξηση της απόδοσης των καυσίμων των πλοίων με μια σειρά μέσων», αλλά στην πραγματικότητα η πρόταση στερείται συγκεκριμένων απαιτήσεων για τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Επίσης, στο σχετικό ΔΤ υποστηρίζεται ότι το προτεινόμενο σύστημα θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 έως 2 %, όμως αυτοί οι ισχυρισμοί σύμφωνα με τη ΜΚΟ T&E δεν στηρίζονται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα.


Πηγή: http://www.transportenvironment.org/news/shipping-co2-proposal-%E2%80%98business-usual%E2%80%99-reality