Οι θέσεις των Κρατών Μελών για μια πιο δυναμική Κυκλική Οικονομία. Αρνητές και υποστηρικτές.

 
 

Οι θέσεις των Κρατών Μελών για μια πιο δυναμική Κυκλική Οικονομία. Αρνητές και υποστηρικτές.

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


18/5/2017


Οι χώρες της ΕΕ που παρακωλύουν τα μέτρα που θα έφερναν την ΕΕ πιο κοντά στην κυκλική οικονομία αποκαλύφθηκαν - και δεν είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Ευρωπαϊκές ΜΚO σε συνέργεια με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEΒ), το Zero Waste Europe, και τους Φίλους της Γης Ευρώπης, ρώτησαν τα κράτη μέλη εάν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις τους για την προώθηση των πολιτικών βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα τις προσεχείς εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Στην Ελλάδα, οι ΜΚΟ που συμμετέχουν σ ’αυτή την ευρύτερη ευρωπαϊκή συμμαχία είναι η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
Δείτε εδώ σχετικά με τις θέσεις της κάθε χώρας στις ερωτήσεις των ΜΚΟ για μια πιο δυναμική Κυκλική Οικονομία .

 


Οι προτάσεις, που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο , περιλαμβάνουν υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης για τα στερεά αστικά απόβλητα, στόχους για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων και συσκευασιών, καλύτερη χωριστή συλλογή όλων των διαφόρων ροών αποβλήτων -  συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων, κανόνες - σε επίπεδο ΕΕ- για την ευθύνη του παραγωγού, καθώς και στόχους Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων έως το 2030.
Η έρευνα δείχνει ότι η φιλόδοξη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα απόβλητα υφίσταται «επίθεση» από αρκετές χώρες. Εάν επικρατήσει μια οπισθοδρομική θέση στις διαπραγματεύσεις, τα σχέδια για επιτάχυνση της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα θα σταματήσουν.
Πρόσφατες διαρροές της τρέχουσας κοινής θέσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δείχνουν ότι οι ουραγοί κερδίζουν, παρά τους υψηλότερους οριοθετημένους στόχους ορισμένων κρατών μελών σε τομείς όπως η ανακύκλωση, η αυξημένη ευθύνη του παραγωγού και η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων .
Επίσης διακυβεύεται η δημιουργία πάνω από 800.000 θέσεων εργασίας, εκ των οποίων τουλάχιστον η 1 στις 10 προέρχεται από την επαναχρησιμοποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και για την εξοικονόμηση 72 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε όλη την Ευρώπη. Οι χώρες της ΕΕ θα χάσουν επίσης την ευκαιρία να αποφύγουν περισσότερους από 420 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2, που αντιστοιχούν με την μείωση κατά 40% της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην Ευρώπη .

 


Χώρες που αντιστέκονται στην υποστήριξη των θέσεων υπέρ μιας πιο δυναμικής Κυκλικής Οικονομίας
Οι χώρες που αντιτίθενται στις περισσότερες προτάσεις συμπεριλαμβάνουν τη Δανία και τη Φινλανδία, οι οποίες συχνά θεωρούνται ηγέτες στην πολιτική αποβλήτων παρά τον τεράστιο όγκο των αποβλήτων που παράγουν. Άλλες χώρες που αντιτίθενται τη θέσπιση υψηλότερων στόχων είναι η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Λετονία.
Χώρες όπως η Τσεχία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία έχουν θέσει το 65% ως στόχο ανακύκλωσης. Ωστόσο, αναμένεται να αντιταχθούν σε σχέδια υποχρεωτικής προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, όπως στην οριοθέτηση στόχου επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών σε ποσοστό 10%, καθώς και η την οριοθέτηση στόχων πρόληψης των αποβλήτων – που αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες στην Κυκλική Οικονομία.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Κροατία δεν έχουν μέχρι στιγμής την πρόθεση να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους, επισημαίνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Έτσι δημιουργούνται φραγμοί μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεών τους, σε αντίθεση με την προοδευτική και διάφανη στάση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
aktes2.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr