Οι θέσεις των Κρατών Μελών για μια πιο δυναμική Κυκλική Οικονομία. Αρνητές και υποστηρικτές. - Page 2

 
 

Οι θέσεις των Κρατών Μελών για μια πιο δυναμική Κυκλική Οικονομία. Αρνητές και υποστηρικτές. - Page 2

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 


Υποστηρικτές των προτεινόμενων θέσεων υπέρ μιας πιο δυναμικής Κυκλικής Οικονομίας
Από την άλλη πλευρά, οι νότιες χώρες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Ισπανία, ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την ανακύκλωση, την πρόληψη των αποβλήτων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την καλύτερη χωριστή συλλογή.
Και οι δύο Ελληνικές ΜΚΟ καλωσορίζουν τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που υποστηρίζει τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, τους για πρώτη προτεινόμενους στόχους πρόληψης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και τους προτεινόμενους κανόνες για την βελτιστοποίηση των πολιτικών της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Ωστόσο, οι δύο Ελληνικές ΜΚΟ αναμένουν αυτή η θετική διάθεση να συνοδευτεί το συντομότερο δυνατό  με πολλαπλές δράσεις εφαρμογής και υλοποίησης στην Ελλάδα.
Άλλες χώρες που υποστηρίζουν τις προτεινόμενες θέσεις είναι η Γαλλία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες.
Ο Piotr Barczak, υπεύθυνος πολιτικής για τα απόβλητα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB), δήλωσε:
«Ακούμε κάθε μέρα ότι οι κυβερνήσεις δεσμεύονται για τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων προκειμένου να επωφεληθούν από τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις, πίσω από τις κλειστές πόρτες, είναι μερικές φορές μια εντελώς διαφορετική ιστορία.»
Προσθέτοντας:
«Χωρίς υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης και δεσμευτικά μέτρα για την πρόληψη, τα οποία θα ήταν ένεση εμπιστοσύνης για τις αγορές, οι κυβερνήσεις θα δυσκολευτούν να βρουν τις απαραίτητες επενδυτικές ευκαιρίες για τη μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία. Η παροχή μακροπρόθεσμων στόχων και οι δεσμευτικές απαιτήσεις είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή.»


Επόμενα βήματα
•    Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των κρατών μελών θα συνεδριάσουν πριν το τέλος του μήνα για να καθορίσουν τη θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•    Μέχρι το τέλος Μαΐου, και τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - θα εισέλθουν στις τελικές δια-θεσμικές διαπραγματεύσεις, πριν τη σύναψη συμφωνίας για το τελικό κείμενο των νέων νόμων περί αποβλήτων.Οι προτάσεις που συζητούνται αποτελούν μέρος τριών βασικών οδηγιών της ΕΕ: της οδηγίας για τα απόβλητα, της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών και των οδηγιών περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
Εκτιμάται ότι η πλήρης μετάβαση σε Κυκλική Οικονομία, πέραν των προτάσεων που συζητούνται επί του παρόντος στις Βρυξέλλες, θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 2 τρις ευρώ έως το 2030. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση 7% του ΑΕΠ της ΕΕ, 11% αύξηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, καθώς και την δημιουργία 3 εκατομμύριων επιπλέον θέσεων εργασίας.

  
 
aktes1.jpg
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr