Πράσινα Επαγγέλματα

 
 
 

Οδηγός Πράσινων Επαγγελμάτων για το Νερό

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εξοικονόμηση Νερού στο Δήμο  Νέας Σμύρνης» δημιουργήθηκε ο "Οδηγός Πράσινων Επαγγελμάτων για το Νερό" με
τον οποίο μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί για τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προκύπτουν μέσα από πολιτικές προώθησης της Βιώσιμης Διαχείρισης των υδατικών πόρων και της εξοικονόμησης νερού.
Ο «Οδηγός Πράσινων Επαγγελμάτων για το νερό»,  περιλαμβάνει τεχνικά επαγγέλματα, σπουδές και αναπροσαρμογή παραδοσιακών επαγγελμάτων που σχετίζονται με το νερό  σε «πράσινα», δυνατότητες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας που  σχετίζονται με την εξοικονόμηση νερού, νέες τεχνολογίες, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που σχετίζονται με την αειφορική διαχείριση του νερού. 

 

Οδηγός Πράσινων Επαγγελμάτων για το Νερό(pdf)

 
 
 

Οδηγός Πράσινης Απασχόλησης & Ενέργειας

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
Τα «πράσινα επαγγέλματα» και ο κοινωνικός τομέας είναι οι πιο δυναμικοί τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι ομάδες στόχου είναι άνεργοι, που έχουν ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (μελέτες και εφαρμογές, πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση κ.ά.), αλλά και ο ευρύτερος πληθυσμός στον Αγ. Δημήτριο.
 
 
 

Οδηγός Πράσινων επαγγλμάτων σε Παράκτιες περιοχές

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
Οι παράκτιες περιοχές είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους ενώ οι περισσότερες από αυτές φιλοξενούν σημαντικούς οικοτόπους και είδη προστατευόμενα από διεθνείς συμβάσεις και Ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρόλα αυτά λόγω της υπερ - συσσώρευσης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων οι παράκτιες περιοχές απειλούνται από την αλόγιστη ανάπτυξη και από οικολογικά προβλήματα όπως η ρύπανση και οι κλιματικές αλλαγές.
Σε μια εποχή όπου σημειώνεται έντονη δραστηριότητα γύρω από την διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση του ευρύτερου παράκτιου- θαλάσσιου περιβάλλοντος, πολλές φορές με μεγάλα έργα και σημαντικές χρηματοδοτήσεις, κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση μαθητών, ανέργων ή/ και ατόμων που θέλουν να απασχοληθούν ή να ξεκινήσουν ένα νέο επάγγελμα σε αυτό τον τομέα.
Η ανάγκη για δημιουργία ενός οδηγού για πράσινα επαγγέλματα στις παράκτιες περιοχές έρχεται να εκπληρώσει πολλούς σημαντικούς στόχους. Από τη μία είναι η ανάγκη για ανεύρεση καινοτόμων λύσεων για την προστασία των οικοσυστημάτων και την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και από την άλλη είναι η πρόληψη ή αντιμετώπιση κινδύνων όπως οι κλιματικές αλλαγές και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, που άμεσα επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές.
Στα παραπάνω συμβάλει η δημιουργία επαγγελμάτων που συνδέονται με τις κατευθύνσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και την προβολή των παραδοσιακών αλλά «ξεχασμένων» ασχολιών. Ο οδηγός επαγγελμάτων δίνει μια αρχική προσέγγιση για τα είδη επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει και τις αντίστοιχες σπουδές που μπορεί να επιλέξει για να ενισχύσει τις δεξιότητες του.
Εκάστοτε φορείς (όπως σχολεία, ΚΕΚ, σύλλογοι, ΜΚΟ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό συνοδευτικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα (πχ ΣΕΠ) ή προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια (πχ ΟΑΕΔ), σε συναντήσεις ενημέρωσης ή ημερίδες.

Οδηγός πράσινων επαγγελμάτων σε παράκτιες περιοχές.pdf
 
   
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr