Διάλογος πολιτισμών - Πολιτικές

 
 
'Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο ο τρυγητός ήταν αφορμή για συλλογική ευθυμία, σχετική ελευθεριότητα και λίγη τρέλα... Πως να εναντιωθείς στη συμμαχία του καλοκαιριού και του καινούργιου κρασιού και να βάλλεις φρένο στα συλλογικά ξεφαντώματα που ξεπηδούσαν εδώ κι εκεί, τη μια με αφορμή τη συγκομιδή των σύκων και την άλλη με αφορμή το μάζεμα των φύλλων της μουριάς' : F. Braudel, 'Μεσόγειος, O Ρόλος του Περίγυρου' (1993, Μ.Ι.Ε.Τ.)

Ένας τρόπος ζωής σκληρός αλλά πλούσιος, με διαφορετικούς πολιτισμούς, δημιουργικότητα και συμμετοχή εξαφανίζεται στη Μεσόγειο. Η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών λαών γίνεται όλο και πιο δύσκολη σε μια περιοχή όπου η ανάμειξη πολιτισμών, οι αέναες μετακινήσεις και η ανοιχτή κοινωνική συμπεριφορά έχουν ιστορικά υπάρξει ως κύρια χαρακτηριστικά της.

Η Μεσόγειος εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να είναι μια περιοχή σύγκρουσης, μη δημοκρατικών καθεστώτων, μια περιοχή όπου η απειλή ή η χρήση βίας χρησιμοποιείται συχνά ως μέσο επίλυσης διαφορών. Η κατάσταση οφείλεται εν μέρει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική πίεση που εξασκεί ο ανεπτυγμένος Βορράς στις χώρες του Μεσογειακού Νότου.

Το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ Μεσογειακού βορρά και νότου διευρύνεται. Στις αναπτυσσόμενες χώρες η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους και η επιβολή ενός ενιαίου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που δε λαμβάνει υπόψη την τοπική πραγματικότητα, προκαλεί περαιτέρω φτώχια και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η φτώχια, ο αποκλεισμός μεγάλων κοινωνικών ομάδων και τα ανεπαρκή συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, πιέζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν από τις χώρες τους σε αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος.

Η μετανάστευση είναι επίσης αποτέλεσμα πολιτικών εντάσεων ή καταπίεσης. Στις χώρες που δέχονται τη ροή μεταναστών ή προσφύγων, παρατηρούμε την ανάπτυξη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της μη ανοχής και εσωτερικών συγκρούσεων. Οι ακολουθούμενες πολιτικές ή/και το νομικό πλαίσιο των χωρών υποδοχής έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς στο να ενσωματώσουν αρμονικά τους μετανάστες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Επιπλέον, η θέση των γυναικών στις Μεσογειακές κοινωνίες παραμένει υποδεέστερη από πολλές απόψεις, συχνά αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γίνονται αντικείμενα κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, φυσικής και ψυχολογικής παρενόχλησης και βίας.

Η Μεσόγειος πρέπει να συνεχίσει να ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους, τρόπους ζωής και πολιτισμούς, όπως έκανε επί αιώνες.

Όλα αυτά τα χρόνια το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS οργανώνει πολυάριθμες δραστηριότητες που προωθούν την πολυπολιτισμικότητα και το διάλογο βορρά ndashνότου, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό ως εργαλείο για αμοιβαία ανακάλυψη και αποδοχή των διαφορετικών παραδόσεων. Ποιος εξάλλου θα μπορούσε να μιλήσει για ένα πολιτισμό 'καθαρό' χωρίς επιρροές και προσμίξεις, χωρίς τη γόνιμη αλληλεπίδραση άλλων πολιτισμών;

Εργαζόμαστε για ένα ειρηνικό και αναπτυγμένο παρόν και μέλλον συνύπαρξης για τους λαούς της Μεσογείου, για:

  • Βελτίωση των συνθηκών ζωής για όλους τους κατοίκους της Μεσογείου, ανεξάρτητα από καταγωγή, εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, γλώσσα και φύλο σε σεβαστό επίπεδο, με τρόπους που δεν θα έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους τοπικούς πολιτισμούς.

  • Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα στη ζωή, την ελευθερία έκφρασης και συνεταιρισμού, την προστασία από άδικη σύλληψη και βασανιστήρια, την αποτροπή εφαρμογής συλλογικής τιμωρίας και υιοθέτησης διαφορετικών κριτηρίων κατά περίπτωση.

  • Ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών παραγόντων με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτισμών, τη μείωση του χάσματος Βορρά - Νότου και την αποτροπή διχαστικών λογικών, ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινομένων, λογικών κλεισίματος των κοινωνιών σε κάθε ξένο και διαφορετικό. Η υπεράσπιση της ανοικτής πολύ-πολιτισμικής κοινωνίας είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στους στόχους της τρομοκρατίας και των φανατικών.

  • Συμμετοχή των χωρών σε διμερή και πολυμερή προγράμματα που μοιράζονται κοινούς στόχους και βοηθούν στην αμοιβαία κατανόηση και ενεργητική πρόληψη διενέξεων. Η διεθνής συνεργασία πρέπει να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, σε αρχές ισότητας και δικαιοσύνης και σε δράσεις σύμφωνες με τις διακηρυγμένες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και ειρηνική επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

  • Ανάπτυξη ανοιχτών δημοκρατικών κοινωνιών, μέσα από την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και οικοδόμησης της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών- με δραστική συμμετοχή των νέων- σε μια διαδικασία που θα δυναμώσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και θα υποστηρίζει τους θεσμούς που εγγυώνται την ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στην εξέλιξη της κάθε κοινωνίας.
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr