Το πρόγραμμα Grundtvig - ICAMS

 
 

Το πρόγραμμα Grundtvig - ICAMS

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Το ICAMS (Improving the environmental communication and awareness of migrants and social disadvantaged citizens – Ανάπτυξη της επικοινωνίας και ευαισθητοποίηση μεταναστών και κοινωνικά ευπαθών ομάδων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα) αποτελεί μία εκπαιδευτική σύμπραξη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Grundtvig, που έχει ως σκοπό να δώσει σε μικρά ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, μεθόδων, προβλημάτων και παραδειγμάτων καλών πρακτικών που εστιάζουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ευπαθών ομάδων.

Στο πλαίσιο του ICAMS, 4 οργανώσεις από την Πολωνία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γερμανία αντίστοιχα συνεργάζονται για την ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της μετανάστευσης/ενσωμάτωσης.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • H ανάπτυξη της επικοινωνίας με μετανάστες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.
  • Η ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων για την μεταβίβαση της περιβαλλοντικής γνώσης.
  • Η ανάπτυξη μεθόδων για την εφαρμογή δράσεων που έχουν ως στόχο τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών θεμάτων στο ευρύ κοινό.
  • Εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων μέσω παιδαγωγικής πρακτικής.
  • Ανάπτυξη και έκδοση πρακτικού οδηγού που θα συμπεριλαμβάνει εμπειρίες, αποτελέσματα και μεθόδους που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΙCAMS.


Συντονισμός:

Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus
Gabriele Meymann-Christians
Hermannstraße 86
33813 Oerlinghausen
Telefon: 0049 5202 – 91 65 17
Telefax: 0049 5202 – 66 54
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.st-hedwigshaus.de/en/index.html                                    


Συνεργαζόμενες Οργανώσεις:

- Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Μαμάη 3Α, Τ.Κ. 10440, Αθήνα, Ελλάδα, www.medsos.gr
- Zielone mazowsze, Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695, Warsaw, Poland, http://www.zm.org.pl/
- Ministero Pubblica Istruzione – I.C. “Laura Lanza”, via Antonio Prano 72/74, 90044 Carini, Italy, http://www.iclauralanza.it/en/index_en.htm

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Grundtvig
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm#

ΙΚΥ – Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Grundtvig
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/grundtvig.html

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

 

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr