Προστατευόμενες περιοχές:πραγματικότητα ή ευφημισμός ;

 
 

Προστατευόμενες περιοχές:πραγματικότητα ή ευφημισμός ;

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στα τέλη Οκτωβρίου, οι προστατευόμενες περιοχές καλύπτουν περίπου το ένα πέμπτο της έκτασης των 39 χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Καθώς το 2012 είναι η 20η επέτειος τόσο της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όσο και της Οδηγίας για τους Οικοτόπους της ΕΕ, και αμφότερες, τοποθετούν τις προστατευόμενες περιοχές ως το βασικό εργαλείο για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η έκθεση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη.

 

 

Η έκθεση παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης των προστατευόμενων περιοχών και αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην κατανόηση της πολυπλοκότητάς τους. Αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο αναφοράς, στο οποίο μπορεί κανείς να καταφύγει προκειμένου να αναζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς διαφορετικά συστήματα πολιτικής και διαχείρισης και διαφορετικά συστήματα εθνικώς προστατευόμενων περιοχών σχηματίζουν ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην έκθεση σημειώνεται, ότι παρά την εκτεταμένη παρουσία προστατευόμενων περιοχών στις χώρες αυτές, το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει λάβει την απαιτούμενη προσοχή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε σύγκριση με άλλα περιβαλλοντικά θέματα.

Με 105.000 καταχωρήσεις προστατευόμενων περιοχών να περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων, η Ευρωπαϊκή ήπειρος και η ΕΕ είναι οι περιοχές με τις περισσότερες προστατευόμενες περιοχές παγκοσμίως. Αν και το τι περιλαμβάνει ο όρος ‘προστατευόμενη περιοχή’ διαφέρει μεταξύ των κρατών, η πλειονότητα των περιοχών (90%) έχει έκταση μικρότερη από 1000 εκτάρια ενώ το 65% των περιοχών έχει έκταση από 1 μέχρι 100 εκτάρια. Τα δεδομένα προέρχονται από τα στοιχεία που συμπληρώνουν τα κράτη-μέλη στη κοινή βάση δεδομένων των εθνικώς προστατευόμενων περιοχών (CDDA). Για την Ελλάδα, στην έκθεση, σημειώνεται ότι τα στοιχεία που κατατίθενται στην εν λόγω βάση είναι ελλιπή…

Ανατρέχοντας στη βάση δεδομένων των εθνικώς προστατευόμενων περιοχών (όπως αυτά συμπληρώνονται και αποστέλλονται από το ΥΠΕΚΑ ετησίως), προκύπτει ότι το Μάρτιο του 2012 η Ελλάδα καταχώρισε 839 περιοχές, εκ των οποίων οι 606 είναι Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σημαντική έλλειψη αποτελεί η μη καταχώριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, που τέθηκε σε εφαρμογή το Μάρτιο 2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011), συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. Ελλείψεις παρουσιάζονται και στις καταχωρίσεις των Καταφυγίων Άγριας Ζωής.

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί συχνά δημοσιεύουν μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές, εργαλεία χρήσιμα για όλους όσοι ασχολούνται με αυτές. Δυστυχώς η ελλιπής καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων εκ μέρους της κάθε χώρας, αν μη τι άλλο, αλλοιώνει τη συνολική τους εικόνα. Γιατί για την ενδεχόμενη έλλειψη υπευθυνότητας και αξιοπιστίας της χώρας, ουδείς λόγος.

Βέβαια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας δε σταματούν εκεί. Ενώ η χώρα μας διαθέτει σημαντική βιολογική ποικιλότητα και πολλές περιοχές της βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας με βάση τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, δυστυχώς για την πλειονότητα των περιπτώσεων, το θέμα της προστασίας περιορίζεται μονάχα στα χαρτιά και επί της ουσίας δε λαμβάνεται καμία ειδική μέριμνα.
 

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr