Ποιος διαχειρίζεται τελικά τους Φορείς Διαχείρισης;

 
 

Ποιος διαχειρίζεται τελικά τους Φορείς Διαχείρισης;

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23/11/2017


Από το 1999, οπότε και διατυπώθηκε η «Διοίκηση και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», οι φορείς διαχείρισης διοικούνται από επταμελή (7) έως ενδεκαμελή (11) διοικητικά συμβούλια με εκπροσώπους Υπουργείων (Περιβάλλοντος, Γεωργίας κ.ά.) της οικείας περιφέρειας και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων, από ειδικούς επιστήμονες, καθώς και από εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με το νέο νομοσχέδιο οι φορείς διαχείρισης προτείνεται να διοικούνται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εκπρόσωπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημοσιών υπηρεσιών και φορέων, εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των παραγωγικών φορέων. Η μείωση των διοικητικών συμβουλίων και των εκπροσώπων και δη εκείνων που ανήκουν σε άλλα συν-αρμόδια στη συν-διαχείριση των προστατευόμενων αντικειμένων προβληματίζει ιδιαίτερα. Γίνεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική να έχει επιτέλους ουσιαστική εφαρμογή στις προστατευόμενες περιοχές χωρίς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;
Η λογική των φορέων διαχείρισης που αποτελούνται από τους πιο αξιόλογους 'παίκτες' στην περιοχή αποτελεί ίσως και το πιο κρίσιμο και σημαντικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην ιστορία των φορέων διαχείρισης. Άλλωστε, οι παθογένειες του Ελληνικού πολιτικού συστήματος και της Ελληνικής κοινωνίας, όπως αντανακλώνται στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, δεν θα χαθούν ως δια μαγείας με άλλο σχήμα διαχείρισης. Ποτέ κανένα σχήμα διοίκησης - διαχείρισης που φτιάχνει ένα υπουργείο δεν θα είναι αρμόδιο συνολικά όταν τα αντικείμενα διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα και άλλων υπουργείων. Αυτή η συναρμοδιότητα - συνδιαχείριση οδήγησε απαρχής στη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των φορέων διαχείρισης. Προφανώς και η λογική της εκκίνησης κάθε φορά από το σημείο μηδέν ή η δημιουργία λιγότερο ευέλικτων και πιο συγκεντρωτικών σχημάτων δεν αρμόζει στη λογική των φορέων διαχείρισης που καλούνται να διαχειριστούν με όλους εμάς το πιο σημαντικό κληροδότημα μας, το περιβάλλον μας.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στα κύρια πεδία δράσης του, τους υδατικούς πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον, διαθέτει πλούσια εμπειρία σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και στην οργάνωση και διαχείριση συμμετοχικών διαδικασιών. Μέσω αυτών, φέρνει κοντά όλους τους φορείς και με την ουσιαστική τους συμμετοχή παράγει και προάγει βιώσιμες λύσεις, που απαντούν στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Οι παραπάνω απόψεις κατατέθηκαν από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στον Διαδικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΡΘΡΟ 5 Διοικητικό Συμβούλιο ΦΔΠΠ).
Παράλληλα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμμετείχε σε κοινό Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας με αφορμή το νομοσχέδιο για τις προστατευόμενες περιοχές. 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr