Περιβαλλοντική υποβάθμιση «κανονικά και με το νόμο»

 
 

Περιβαλλοντική υποβάθμιση «κανονικά και με το νόμο»

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Παρ’ όλο που η κυβέρνηση διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους τη σταθερή δέσμευσή της στην κατεύθυνση της «πράσινης ανάπτυξης» ως διέξοδο μάλιστα από την κρίση, βρισκόμαστε τους τελευταίους μήνες αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο φυσικό περιβάλλον της χώρας μας και μια δραματική ακύρωση του, έστω και ελλιπούς, θεσμικού περιβαλλοντικού πλαισίου.

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία ψήφισης τον τελευταίο χρόνο δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας: το φυσικό περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία της κεντρικής εξουσίας (ή και τρίτων εξωτερικών παραγόντων..) που διεκδικεί για τον εαυτό της το απόλυτο δικαίωμα να την διαχειρίζεται κατά βούληση, αγνοώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών και τελικά απαξιώνοντας την πλήρως. Ο κατάλογος είναι μακρύς και, όπως φαίνεται, θα μεγαλώσει και άλλο. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε:

•    Νόμος 3894/2010 για την «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων – Στρατηγικών Επενδύσεων» («fast track»)
•    Νόμος 3982/2011 για την «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις»
•    Νόμος 4001/11 για τη «Σύσταση φορέα για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»
•    Μέρος Β του νόμου 4002/2011 για τις «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
•    Νόμος 4014/2011 για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ»
•    Σχέδιο Νόμου «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές Διατάξεις»
Επιπρόσθετα, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και οι διατάξεις του Εφαρμοστικού Νόμου που το συνοδεύει, δίνει τη χαριστική βολή: με την έκδοση μιας απλής Υπουργικής Απόφασης δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης σε ιδιώτες δημόσιων ακινήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ επιτρέπεται ακόμα και η ανάπτυξη παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η δόμηση κατά παρέκκλιση των ισχυόντων πολεοδομικών και χωροταξικών περιορισμών. Πρόκειται, επί της ουσίας, για εξόφθαλμες αντισυνταγματικές διατάξεις.
Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στον τύπο,  ακόμη και το φιλόδοξο αλλά θετικής κατεύθυνσης Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, που εκπονήθηκε με τη συμβολή πανεπιστημιακών, εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, κατευθύνεται ολοταχώς προς στις καλένδες, αφού φαίνεται να αξιολογείται ως «ανεπίκαιρο, αφοριστικό και δογματικό». Διακινδυνεύοντας ελάχιστα, όπως διαφαίνεται από την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα στο ΥΠΕΚΑ, το επόμενο βήμα θα είναι  αλλαγές στη διοίκηση του ΟΡΣΑ για να συνταχθεί πιθανά ένα πιο «επίκαιρο» και «κατά παραγγελία» Ρυθμιστικό για να «τιμήσουμε» τον πιο επιβαρυμένο και υποβαθμισμένο νομό της χώρας.
Ενδεικτικό είναι επίσης ότι, ακόμα και σε άσχετα με το περιβάλλον νομοσχέδια, προωθούνται παρεμπιπτόντως πολιτικές μόνιμης υποβάθμισής του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του ν. 3978/2011 για «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο. Στο άρθρο 113, παράγραφος 5, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ να αιτηθούν τη νομιμοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί χωρίς άδεια στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα πριν τη θέσπιση του ν. 2971/2001, με κατάθεση σχετικής αίτησης μέχρι τις 31/12/11. Προφανώς αποτελεί λεπτομέρεια για το νομοθέτη το πώς θα αποδειχθεί ότι τα αυθαίρετα έργα προϋπήρχαν του νόμου του 2001 και δεν είναι μεταγενέστερα.
Αντί λοιπόν να προωθείται η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας ως δυνατότητα εξόδου από την κρίση, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα αξιοποιούν και θα αναδεικνύουν αυτό τον πλούτο, βλέπουμε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο ξεπουλήματός του με σκοπό το πρόσκαιρο κέρδος. Οι συνέπειες των πολιτικών αυτών θα είναι μη αναστρέψιμες και θα επηρεάσουν το σύνολο της κοινωνίας. Δυστυχώς, επιστρέφουμε σε αλήστου μνήμης εποχές.

 

 

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr