Σχόλια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τη νέα Οδηγία για το πόσιμο νερό

 
 

Σχόλια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τη νέα Οδηγία για το πόσιμο νερό

Print
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30/10/2018

Τον περασμένο Φεβρουάριο, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας Right2Water και τη συγκέντρωση περισσότερων από 1,6 εκατομμυρίων υπογραφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το πόσιμο νερό στην κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό [1].

 

Δυστυχώς, στις 23 Οκτωβρίου, στη σχετική ψήφιση της νέας Οδηγίας για το πόσιμο νερό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδυνάμωσε την πρόταση Οδηγίας με το αιτούμενο τα κράτη-μέλη να «προωθήσουν» και όχι να «εξασφαλίσουν» την πρόσβαση σε νερό για όλους. Ωστόσο, στην πρόταση Οδηγίας συμπεριλαμβάνονται και σημαντικά στοιχεία όπως η δωρεάν παροχή νερού στα δημόσια κτίρια και η αποθάρρυνση της χρήσης εμφιαλωμένου νερού σε αυτά, η εγκατάσταση και συντήρηση υπαίθριου και εσωτερικού εξοπλισμού για πρόσβαση σε νερό σε δημόσιους χώρους, η ενθάρρυνση των εστιατορίων και των κυλικείων να παρέχουν νερό βρύσης (αν και κακώς προστέθηκε η δυνατότητα χρέωσης  του).

 

Επόμενο βήμα είναι η άσκηση πίεσης στο Συμβούλιο ώστε να διασφαλιστεί πως αυτή η νομοθεσία αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της θωράκισης του νερού, ως δημόσιου αγαθού και του δικαιώματος σε ασφαλές νερό ως πανανθρώπινου, κοινωνικού δικαιώματος.

 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει δώσει πολυεπίπεδες «μάχες» στα πεδία της προστασίας των υδάτινων σωμάτων, της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών στην αξία της εξοικονόμησης,  προωθώντας παράλληλα και διαχρονικά τον δημόσιο χαρακτήρα του Νερού και το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλές, δημόσιο νερό βρύσης μέσα από παρεμβάσεις, προγράμματα και εκστρατείες.  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εκστρατεία «Επι-στροφή στη Βρύση» [2] που αποσκοπεί στην προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού και της χρήσης του νερού βρύσης.

 

[1] 8/2/2018 ΔΤ του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS «Η πρώτη νίκη των ευρωπαίων πολιτών είναι γεγονός …και είναι για το Νερό!» εδώ: https://bit.ly/2Sr4HTU

[2] Η δράση «Επι-στροφή στη Βρύση»  χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο Μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», Yπο-μέτρo A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού, άξονας «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος», χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις».