Από ποια «παραθυράκια» περνάει το μικροπλαστικό;

 
 

Από ποια «παραθυράκια» περνάει το μικροπλαστικό;

Print
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


11/12/2017


Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξεύρεση τρόπων μείωσης της απελευθέρωσης μικροπλαστικών στο περιβάλλον, με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών όσον αφορά στις επιλογές πολιτικής για τη μείωση της απελευθέρωσης μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον.  Με αυτή την αφορμή, η συμμαχία Beat the Microbead, που απαρτίζεται από 92 ΜΚΟ σε 38 χώρες, μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, επεσήμανε ότι η ρύπανση των υδάτων από μικροπλαστικά ούτε έχει σταματήσει ούτε πρόκειται, όσο ο ορισμός του «τι είναι μικροπλαστικό» επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της βιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή, που με βάση το θεσμικό της ρόλο, πρέπει να προστατέψει το περιβάλλον από την πλαστική ρύπανση, θέτοντας σαφείς και αυστηρούς κανονισμούς στη βιομηχανία καλλυντικών.


Με βάση τα παραπάνω η συμμαχία Beat the Microbead καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
•    να επανεξετάσει την τρέχουσα εξαίρεση των πολυμερών από την κατηγορία των μικροπλαστικών, με βάση τον κανονισμό REACH, που θεσμοθετήθηκε για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις χημικές ουσίες
•    να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα ορίζεται ποια πολυμερή εμπίπτουν στην κατηγορία των μικροπλαστικών
•    να εκδώσει και να επιβάλει νέο κανονισμό της ΕΕ για την απαγόρευση όλων των πολυμερών συστατικών που είναι ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα ή/ και τοξικά για τα οικοσυστήματα σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα
•    να επιβάλει μια απαγόρευση που να δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία, να παρέχει σαφή δεδομένα στους καταναλωτές, να ενθαρρύνει την καινοτομία για βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και, πάνω απ όλα, να σταματήσει την πλαστική ρύπανση στην πηγή
•    να ρυθμίσει τις εκπομπές πλαστικών και μικροπλαστικών στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν την ανθεκτικότητα, τη βιοσυσσώρευση και την τοξικότητά τους.

Τα μικροπλαστικά που προστέθηκαν στα καλλυντικά περιποίησης τη δεκαετία του ΄60, μαζί με τα υπόλοιπα μικροπλαστικά που απαντώνται στους ωκεανούς, προκαλούν μια σειρά σημαντικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η επιστημονική αυτή διαπίστωση μαζί με τις αντίστοιχες πιέσεις που ασκήθηκαν, οδήγησαν τη βιομηχανία καλλυντικών στην Ευρώπη να λάβει εθελοντικά μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των μικροπλαστικών από προϊόντα απολέπισης και καθαρισμού. Σύμφωνα με την Cosmetics Europe, η εθελοντική αυτή δέσμευση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πλαστικών μικροσφαιριδίων απολέπισης κατά 82%, το διάστημα 2012-2015. Παρόλα αυτά, το προαιρετικό αυτό μέτρο δημιούργησε κρίσιμο κενό, καθώς «επέτρεπε» στα ίδια χημικά συστατικά να περιέχονται σε άλλα καλλυντικά, εκτός από αυτά της απολέπισης, και τελικά είχε ως αποτέλεσμα να μη ληφθούν επαρκή μέτρα σε επίπεδο βιομηχανίας ούτως ώστε να απομακρυνθούν τα στερεά, συνθετικά πολυμερή από τα συστατικά των καλλυντικών.  Έγινε δηλαδή προφανές, ότι στην εθελοντική αυτή δέσμευση των βιομηχανιών, υπήρξε κρίσιμο «παραθυράκι», που επιτρέπει την προσθήκη άλλων μικροπλαστικών (εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται για απολέπιση και καθαρισμό) σε μια σειρά προϊόντων περιποίησης, πρακτική η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Δείτε αναλυτικά το κείμενο θέσεων της πρωτοβουλίας, που συνυπογράφεται από 21 περιβαλλοντικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.


Δείτε τα σχετικά links:

http://www.beatthemicrobead.org/
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

https://www.cosmeticseurope.eu/
http://www.beatthemicrobead.org/wp-content/uploads/2017/11/Position-Paper-Microplastics.11.10.17.docx.pdf