Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού των ΑΠΕ

 
 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού των ΑΠΕ

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Αν και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣ ΑΠΕ) παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ την 1η Φεβρουαρίου 2007, η συζήτησή του στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ξεκίνησε ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008 . Το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

  • * Επισημαίνουμε πως σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77 και τον Ν.3468/2006 η Ελλάδα έχει για το 2010 ενδεικτικό στόχο 20,1% συνεισφοράς ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στόχος που σύμφωνα και με την ίδια την κυβέρνηση δεν είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί.
  • * Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (23 Ιανουαρίου 2008), το 2020 το 18% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, κάτι που σημαίνει πως τουλάχιστον το 30% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχει παραχθεί από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις για το 2007 το ποσοστό αυτό ήταν κάτω του 9%.

Μια εκτίμηση των απαιτήσεων σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ για την επίτευξη του στόχου αυτού μας δίνει πρόσφατο σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοε 2006), σύμφωνα με το οποίο το 2020 θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα 4200MW αιολικών, 2500MW ηλιακών και 1300MW βιομάζας.
Μέσα στα επόμενα 12 χρόνια πρέπει, δηλαδή, κατ’ ελάχιστον να πενταπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς στα αιολικά, μια και σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς είναι 880 MW και ταυτόχρονα να γίνουν τεράστια έργα στα ηλιακά και τη βιομάζα, με εκτιμώμενο κόστος επένδυσης αυτών τα 12 δις ευρώ. Επισημαίνουμε πως το υπάρχον σχέδιο για φωτοβολταϊκά - που έχει έτσι κι αλλιώς κολλήσει - προβλέπει σήμερα μόλις 500 ΜW, ενώ ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

Για να πετύχουμε, λοιπόν, τον ελάχιστο στόχο μείωσης εκπομπών κατά 20% -και όχι μείωση κατά 30%, ή παραπάνω, που θα ήταν αναγκαίο να πετύχουμε ως χώρα- απαιτούνται πολιτική βούληση, κατάλληλος σχεδιασμός, διοικητική αναδιάρθρωση σε σχέση με τις διαδικασίες για ΑΠΕ και κινητοποίηση της κοινωνίας. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25,2% σε σχέση με το 1990, ήδη από το 2005 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υποστηρίζει την άμεση προώθηση υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ, αν και το σχέδιο που έχει παρουσιαστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι πολύ προβληματικό και διαπνέεται από μια λογική περιορισμού και όχι ανάπτυξης των ΑΠΕ. Έστω και την τελευταία στιγμή, ζητάμε από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, από τα πολιτικά κόμματα, το ΥΠΕΧΩΔΕ και την κυβέρνηση να υιοθετήσουν αλλαγές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ. 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr