Λάβετε θέσεις

 
 

Ενημερωθείτε για τις θέσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, για τις προτάσεις του σε επίπεδο περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και καθημερινής πρακτικής, έτσι όπως διαμορφώνονται  μέσα από την πολυετή ενασχόλησή του με ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των περιβαλλοντικών θεμάτων αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη των σχετικών εξελίξεων εθνικά και παγκοσμίως.

 

Με στόχο την κατάρτιση ενός αποτελεσματικού ΕΣΔΑ

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS μαζί με την Greenpeace και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις τους στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με την πρόθεση να συμβάλουν στην τελική κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, καινοτόμου και κυρίως αποτελεσματικού ΕΣΔΑ.

Διαβάστε το σχετικό κείμενο θέσεων

 
 
 

Οι απότοκες 18+1 Προτάσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS που προέκυψαν από το δημόσιο διάλογο

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Μετά τη διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε με πολίτες και αρμόδιους φορείς, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αποκρυσταλώνει και καταθέτει τις απόψεις του πάνω σε 18+1 σημεία αιχμής για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και παρουσιάζει τη σύνθεση των θέσεων που κατατέθηκαν.

Διαβάστε εδώ τις 18+1 προτάσεις

Διαβάστε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης

 
 
 

20+1 προτάσεις για το Νερό

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προσπαθεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο καταθέτοντας  τις προτάσεις του για το δημόσιο χαρακτήρα και τις πολιτικές διαχείρισης του νερού, που εκτιμάμε ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν στη χώρα μας, εάν θέλουμε να απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές αυτόν τον τόσο πολύτιμο πόρο.

Διαβάστε αναλυτικότερα

 
   
 

Το νερό ως φυσικός πόρος και δημόσιο αγαθό

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Το νερό, ως φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος, απαραίτητος για κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, είναι ένα ιδιαίτερο δημόσιο αγαθό. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη διατήρηση και ανάπτυξη της καλής οικολογικής κατάστασης όλων των υδατικών σωμάτων της χώρας, ενός σχεδιασμού για τη δημόσια, ολοκληρωμένη, ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων της χώρας και για όλες τις χρήσεις, θεωρεί τη δημόσια διαχείριση του πόσιμου νερού, ως τον μόνο ενδεδειγμένο τρόπο και απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να επιτυγχάνεται η «αποδοτικότερη χρήση του φυσικού πόρου», κύρια στην κατεύθυνση της διατήρησης, ανάπτυξης και καλής οικολογικής κατάστασης του ίδιου του δημόσιου αγαθού και φυσικού - περιβαλλοντικού πόρου με τη σύγχρονη, ελεύθερη πρόσβαση από όλους.
 

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

 
 
 

Προτάσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Πλέον είναι κοινά αποδεκτό, ότι το μοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά αντίθετα συμβάλει στην κατασπατάληση ενός πεπερασμένου κοινωνικού αγαθού. Απόρροια αυτού του μοντέλου είναι μια σειρά προβλημάτων, όπως η οικολογική κρίση των υδάτινων οικοσυστημάτων, η μη βιώσιμη διαχείριση, και σε πολλές περιπτώσεις, η καταστροφή υδροφόρων οριζόντων, τα αυξανόμενα προβλήματα ποιότητας, ζητήματα ανεπάρκειας, οικονομικής κακοδιαχείρισης και διακυβέρνησης (έλλειψη διαφάνειας και ουσιαστικής εμπλοκής των πολιτών). Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διαθέτει συγκεκριμένες θέσεις και κυρίως προτάσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των υδατικών πόρων που θα διασφαλίζει, ότι η κάλυψη των ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών δεν αγνοεί την υποχρέωση να εξασφαλίζουμε νερό και για τις ανάγκες των φυσικών οικοσυστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 
   

Page 1 of 2

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr