Κοινωνία των πολιτών

 
 
 

Κοινωνία των πολιτών, Περιβάλλον & Βιώσιμη ανάπτυξη : Από την ενημέρωση στην ενεργή συμμετοχή

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Κοινωνία των Πολιτών, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη:
 από την Ενημέρωση στην Ενεργή Συμμετοχή»
 
23 & 24 Νοεμβρίου 2007 Πάντειο Πανεπιστήμιο
 
 
 
 
 
 
  • Το σκεπτικό
Η εποχή κατά την οποία οι «ειδικοί αποφάσιζαν» και οι «πολιτικοί διέτασσαν» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτεί μια νέα σχέση μεταξύ κράτους, επιστήμης και Κοινωνίας των Πολιτών. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα περιβάλλοντος αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη από  τη Διεθνή Συνδιάσκεψη  του ΟΗΕ  για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992 και την «Aτζέντα 21», ο σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο με συμμετοχικές διαδικασίες αναδεικνύεται ως το κύριο μέσο για την επίτευξη της αειφορίας.
Από το 1992 ως σήμερα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Η Συνθήκη του Άαρχους, η Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό, η τροποποίηση της Οδηγίας για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και άλλα διεθνή κείμενα αναγνωρίζουν, προστατεύουν και επιβάλλουν την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό καθώς και την υποχρέωση των Αρχών να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα από αυτές τις διαδικασίες στις τελικές αποφάσεις.
Από την άλλη πλευρά, η Κοινωνία Πολιτών, το σύνολο των ποικίλων μη κυβερνητικών θεσμών και ενεργών πολιτών που αρθρώνουν λόγο για τη διαχείριση των δημόσιων ζητήμάτων, ενδυναμώνεται και καθορίζει ολοένα και περισσότερο την εξέλιξη του παγκόσμιου – και ειδικά του ευρωπαϊκού – μοντέλου ανάπτυξης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοινωνία των Πολιτών έχει κληθεί να συμμετάσχει και να καταθέσει τις προτάσεις της σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.
Στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και την ΑΚΤΗ, πιστεύουμε πως ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, θα κριθεί από την ικανότητά της αφενός ν'αξιοποιήσει επαρκώς την υπάρχουσα θετική κοινωνική δυναμική, αφετέρου να αλλάξει τις σχέσεις των παραδοσιακών δομών εξουσίας, προβάλλοντας ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και σχεδιασμού, περισσότερο ανοιχτό, δίκαιο και ευαίσθητο στα κυρίαρχα αιτήματα της εποχής, όπως αυτά της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα...

 
 
 

Κοινωνία των πολιτών, Περιβάλλον & Βιώσιμη ανάπτυξη : Από την ενημέρωση στην ενεργή συμμετοχή

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Κοινωνία των Πολιτών, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη:
 από την Ενημέρωση στην Ενεργή Συμμετοχή»
 
23 & 24 Νοεμβρίου 2007 Πάντειο Πανεπιστήμιο
 
 
 
 
 
 
  • Το σκεπτικό
Η εποχή κατά την οποία οι «ειδικοί αποφάσιζαν» και οι «πολιτικοί διέτασσαν» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτεί μια νέα σχέση μεταξύ κράτους, επιστήμης και Κοινωνίας των Πολιτών. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα περιβάλλοντος αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη από  τη Διεθνή Συνδιάσκεψη  του ΟΗΕ  για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992 και την «Aτζέντα 21», ο σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο με συμμετοχικές διαδικασίες αναδεικνύεται ως το κύριο μέσο για την επίτευξη της αειφορίας.
Από το 1992 ως σήμερα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Η Συνθήκη του Άαρχους, η Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό, η τροποποίηση της Οδηγίας για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και άλλα διεθνή κείμενα αναγνωρίζουν, προστατεύουν και επιβάλλουν την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό καθώς και την υποχρέωση των Αρχών να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα από αυτές τις διαδικασίες στις τελικές αποφάσεις.
Από την άλλη πλευρά, η Κοινωνία Πολιτών, το σύνολο των ποικίλων μη κυβερνητικών θεσμών και ενεργών πολιτών που αρθρώνουν λόγο για τη διαχείριση των δημόσιων ζητήμάτων, ενδυναμώνεται και καθορίζει ολοένα και περισσότερο την εξέλιξη του παγκόσμιου – και ειδικά του ευρωπαϊκού – μοντέλου ανάπτυξης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοινωνία των Πολιτών έχει κληθεί να συμμετάσχει και να καταθέσει τις προτάσεις της σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.
Στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και την ΑΚΤΗ, πιστεύουμε πως ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, θα κριθεί από την ικανότητά της αφενός ν'αξιοποιήσει επαρκώς την υπάρχουσα θετική κοινωνική δυναμική, αφετέρου να αλλάξει τις σχέσεις των παραδοσιακών δομών εξουσίας, προβάλλοντας ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και σχεδιασμού, περισσότερο ανοιχτό, δίκαιο και ευαίσθητο στα κυρίαρχα αιτήματα της εποχής, όπως αυτά της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα...

 
   
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr